Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

year 1983, volume 29, issue 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Views: 355
Downloads: 100
Pages: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Views: 277
Downloads: 140
Pages: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Views: 319
Downloads: 87
Pages: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Views: 391
Downloads: 105
Pages: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Views: 296
Downloads: 107
Pages: 19-21