Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 1-3

year 1983, volume 29, issue 1-3

Opis delovanja šumnih linearnih sistemov

Igor Grabec
Views: 1005
Downloads: 678
Pages: 1-5

Skok izkoristka pri večšobni Peltonovi turbini (Falaise)

Vladimir Kercan
Views: 854
Downloads: 777
Pages: 6-13

Določanje termičnih napetosti v vrteninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Iztok Potrč, Polde Škerget
Views: 904
Downloads: 420
Pages: 14-15

Analiza pretočne porazdelitve v omrežju daljinskega ogrevanja (sistem zank)

Jurij Krope
Views: 1085
Downloads: 650
Pages: 15-18

Pojmi in označbe veličin pri odrezovanju po mednarodnih priporočilih

Jože Puhar
Views: 848
Downloads: 786
Pages: 19-21