Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 1-3

year 1984, volume 30, issue 1-3

Analiza lastnih torzijskih nihanj razvejanih sistemov z namiznimi račnalniki

Igor Emri, Anton Kuhelj, Miha Mušič
Views: 1257
Downloads: 808
Pages: 2-6

Robni elementi za konvekcijo toplote v ustaljenem laminarnem toku

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1334
Downloads: 767
Pages: 7-9

Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom

Miran Oprešnik
Views: 1273
Downloads: 848
Pages: 9-10

Ugotovitev neznanih odpornosti v vročevodnih omrežjih

László Garbai, Gyorgy Deszö, Jurij Krope
Views: 1253
Downloads: 413
Pages: 11-13