Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 1-3

year 1984, volume 30, issue 1-3

Analiza lastnih torzijskih nihanj razvejanih sistemov z namiznimi račnalniki

Igor Emri, Anton Kuhelj, Miha Mušič
Views: 1357
Downloads: 837
Pages: 2-6

Robni elementi za konvekcijo toplote v ustaljenem laminarnem toku

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1440
Downloads: 792
Pages: 7-9

Vpliv konstrukcijskih in obratovalnih parametrov na prenos toplote v uparjalnikih s prostim padom

Miran Oprešnik
Views: 1373
Downloads: 874
Pages: 9-10

Ugotovitev neznanih odpornosti v vročevodnih omrežjih

László Garbai, Gyorgy Deszö, Jurij Krope
Views: 1342
Downloads: 441
Pages: 11-13