Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 1-3

year 1987, volume 33, issue 1-3

Vpliv obratovalnih razmer motorja na trajanje in obliko zgorevanja

Ivan Prebil, Radislav Pavletič
Views: 660
Downloads: 206
Pages: 1-8

Anizotropen prevod toplote v trdninah z robnimi elementi

Andro Alujevič, Polde Škerget, Ivan Žagar
Views: 689
Downloads: 176
Pages: 9-10

Metoda za ocenjevanje dobe trajanja na podlagi lokalnih raztezkov

Boris Pukl
Views: 625
Downloads: 324
Pages: 11-17