Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 1-3

year 1981, volume 27, issue 1-3

Vpliv žvepla in svinca na proces obrabe pri jeklih za avtomate

Polde Leskovar, Janez Grum, Dimo Ferlan
Views: 1486
Downloads: 1027
Pages: 1-13

Določanje napetosti v korenu zoba z metodo končnih elementov

Jože Flakšker, Marjan Huzjak, Zoran Car
Views: 1346
Downloads: 396
Pages: 14-18

Racionalnost uporabe primarnih virov energije pri daljinskem ogrevanju iz toplarn

Dušan Poljak
Views: 1300
Downloads: 980
Pages: 19-23

Termodinamične lastnosti zmesi plinov in par topil

Miran Oprešnik, Uroš Mikoš
Views: 1610
Downloads: 1015
Pages: 24-26

Uporaba postopka robnih elementov pri prevajanju toplote v ravninskih prerezih

Andro Alujevič, Franc Čuješ, Polde Škerget
Views: 1424
Downloads: 844
Pages: 26-28

Uporabnost majhnih vodnih turbin z različnimi izvedbami regulacije

Leopold Šolc
Views: 1463
Downloads: 1045
Pages: 29-36