Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 6 (1960) 1

year 1960, volume 6, issue 1

Merjenje pretoka v HE Moste po metodah Moody in Aichelen

Miroslav Pečornik
Views: 683
Downloads: 375
Pages: 1-5

Določanje veličin, potrebnih za preračun glavnih dimenzij plinskih turbinskih postrojenj

Josip Miler
Views: 703
Downloads: 380
Pages: 6-10