Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 28 (1982) 10-12

year 1982, volume 28, issue 10-12

Računalniško ugotavljanje ustreznosti celične strukture

Janez Dekleva, Dragan Štrancar, Rajko Novak
Views: 536
Downloads: 142
Pages: 213-222

Teoretična odvisnost sil od geometrije pri obodnem frezanju

Hinko Muren
Views: 476
Downloads: 174
Pages: 223-227

Raziskave in razvoj inducerjev — predstopenj za dosego ekstremnih sesalnih višin črpalk

Boris Velenšek
Views: 481
Downloads: 881
Pages: 228-234

Vpliv preteklih obremenitev na mehansko odpornost

Adolf Žižek
Views: 413
Downloads: 202
Pages: 234-236