Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45 (1999) 10

year 1999, volume 45, issue 10

Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani

Feliks Lobe
Views: 1140
Downloads: 946
Pages: 347-360

Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Boris Černigoj
Views: 1292
Downloads: 821
Pages: 361-364

30 let visokošolskega študija strojništva pri nas

Bojan Kraut
Views: 1293
Downloads: 863
Pages: 365-370

Študij strojništva na univerzi v Ljubljani (1919-1960)

Matija Tuma
Views: 1350
Downloads: 1030
Pages: 371-376

Zasl.prof.dr.h.c. Albert Struna, strokovnjak in človek – nekaj spominov nanj.

Leopold Šolc
Views: 1343
Downloads: 802
Pages: 377-379

Prvi vpis na Tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani v šolskem letu 1919/1920

Janez Kramar
Views: 1202
Downloads: 816
Pages: 382-384

Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Janez Kopač
Views: 1169
Downloads: 734
Pages: 385-387

Študijski programi strojništva na Univerzi v Ljubljani 1919 – 1999

Jože Stropnik
Views: 1283
Downloads: 697
Pages: 388-390

40 let študija tehnike v Mariboru

Tomaž Kšela
Views: 1348
Downloads: 844
Pages: 391-398

45 let Strojniškega vestnika

Jože Puhar
Views: 1304
Downloads: 736
Pages: 399-400