Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45 (1999) 10

year 1999, volume 45, issue 10

Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani

Feliks Lobe
Views: 1213
Downloads: 968
Pages: 347-360

Prispevek k zgodovini Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Boris Černigoj
Views: 1366
Downloads: 842
Pages: 361-364

30 let visokošolskega študija strojništva pri nas

Bojan Kraut
Views: 1433
Downloads: 898
Pages: 365-370

Študij strojništva na univerzi v Ljubljani (1919-1960)

Matija Tuma
Views: 1471
Downloads: 1075
Pages: 371-376

Zasl.prof.dr.h.c. Albert Struna, strokovnjak in človek – nekaj spominov nanj.

Leopold Šolc
Views: 1546
Downloads: 824
Pages: 377-379

Prvi vpis na Tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani v šolskem letu 1919/1920

Janez Kramar
Views: 1351
Downloads: 847
Pages: 382-384

Pregled vpisanih študentov na nekdanji Tehniški fakulteti in naslednici, sedanji Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Janez Kopač
Views: 1242
Downloads: 748
Pages: 385-387

Študijski programi strojništva na Univerzi v Ljubljani 1919 – 1999

Jože Stropnik
Views: 1376
Downloads: 725
Pages: 388-390

40 let študija tehnike v Mariboru

Tomaž Kšela
Views: 1446
Downloads: 869
Pages: 391-398

45 let Strojniškega vestnika

Jože Puhar
Views: 1390
Downloads: 754
Pages: 399-400