Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 11-12

year 1984, volume 30, issue 11-12

Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 705
Downloads: 211
Pages: 254-256

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov z ultrazvočno aglomeracijo letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 599
Downloads: 244
Pages: 257-266

Kubične enačbe stanja za določevanje termodinamičnih lastnosti snovi

Miran Oprešnik
Views: 684
Downloads: 200
Pages: 267-270

Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

Jurij Krope, Branko Butinar
Views: 680
Downloads: 243
Pages: 271-274

Vpliv razpok na nosilnost zvarov

Vladimir Gliha
Views: 618
Downloads: 288
Pages: 275-283

Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

Franjo Šliber
Views: 675
Downloads: 221
Pages: 284-287