Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 11-12

year 1984, volume 30, issue 11-12

Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1753
Downloads: 941
Pages: 254-256

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov z ultrazvočno aglomeracijo letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 1631
Downloads: 948
Pages: 257-266

Kubične enačbe stanja za določevanje termodinamičnih lastnosti snovi

Miran Oprešnik
Views: 1779
Downloads: 467
Pages: 267-270

Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

Jurij Krope, Branko Butinar
Views: 1663
Downloads: 1016
Pages: 271-274

Vpliv razpok na nosilnost zvarov

Vladimir Gliha
Views: 1765
Downloads: 1242
Pages: 275-283

Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

Franjo Šliber
Views: 1714
Downloads: 943
Pages: 284-287