Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 11-12

year 1984, volume 30, issue 11-12

Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1362
Downloads: 799
Pages: 254-256

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov z ultrazvočno aglomeracijo letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 1259
Downloads: 799
Pages: 257-266

Kubične enačbe stanja za določevanje termodinamičnih lastnosti snovi

Miran Oprešnik
Views: 1403
Downloads: 332
Pages: 267-270

Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

Jurij Krope, Branko Butinar
Views: 1304
Downloads: 880
Pages: 271-274

Vpliv razpok na nosilnost zvarov

Vladimir Gliha
Views: 1288
Downloads: 1041
Pages: 275-283

Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

Franjo Šliber
Views: 1357
Downloads: 795
Pages: 284-287