Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 11-12

year 1984, volume 30, issue 11-12

Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 330
Downloads: 123
Pages: 254-256

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov z ultrazvočno aglomeracijo letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 304
Downloads: 138
Pages: 257-266

Kubične enačbe stanja za določevanje termodinamičnih lastnosti snovi

Miran Oprešnik
Views: 314
Downloads: 100
Pages: 267-270

Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

Jurij Krope, Branko Butinar
Views: 356
Downloads: 142
Pages: 271-274

Vpliv razpok na nosilnost zvarov

Vladimir Gliha
Views: 327
Downloads: 152
Pages: 275-283

Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

Franjo Šliber
Views: 338
Downloads: 133
Pages: 284-287