Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 2

year 1974, volume 20, issue 2

Karakteristika rotorja in spiralnega okrova v odvisnosti od geometrije centrifugalne črpalke

Franc Schweiger
Views: 1041
Downloads: 774
Pages: 41-46

Parni kotli s kurjavami na premogov prah — z dogorevalnimi rešetkami ali brez njih?

Leopold Andrée
Views: 967
Downloads: 718
Pages: 47-54

Metoda opisovanja pnevmatičnih krmilnih shem

Janez Kobe
Views: 1070
Downloads: 881
Pages: 55-56