Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 2

year 1974, volume 20, issue 2

Karakteristika rotorja in spiralnega okrova v odvisnosti od geometrije centrifugalne črpalke

Franc Schweiger
Views: 819
Downloads: 688
Pages: 41-46

Parni kotli s kurjavami na premogov prah — z dogorevalnimi rešetkami ali brez njih?

Leopold Andrée
Views: 768
Downloads: 626
Pages: 47-54

Metoda opisovanja pnevmatičnih krmilnih shem

Janez Kobe
Views: 815
Downloads: 757
Pages: 55-56