Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 2

year 1974, volume 20, issue 2

Karakteristika rotorja in spiralnega okrova v odvisnosti od geometrije centrifugalne črpalke

Franc Schweiger
Views: 1335
Downloads: 875
Pages: 41-46

Parni kotli s kurjavami na premogov prah — z dogorevalnimi rešetkami ali brez njih?

Leopold Andrée
Views: 1256
Downloads: 822
Pages: 47-54

Metoda opisovanja pnevmatičnih krmilnih shem

Janez Kobe
Views: 1388
Downloads: 989
Pages: 55-56