Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 2

year 1974, volume 20, issue 2

Karakteristika rotorja in spiralnega okrova v odvisnosti od geometrije centrifugalne črpalke

Franc Schweiger
Views: 1236
Downloads: 848
Pages: 41-46

Parni kotli s kurjavami na premogov prah — z dogorevalnimi rešetkami ali brez njih?

Leopold Andrée
Views: 1156
Downloads: 794
Pages: 47-54

Metoda opisovanja pnevmatičnih krmilnih shem

Janez Kobe
Views: 1273
Downloads: 952
Pages: 55-56