Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 4-6

year 1987, volume 33, issue 4-6

Prenos toplote v posodah z mešalom

Miran Oprešnik, Mirko Opara
Views: 582
Downloads: 189
Pages: 49-51

Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij

Franci Čuš, Adolf Šostar
Views: 567
Downloads: 188
Pages: 52-57

Oblikovanje profila masne koncentracije trdnih delcev v turbulantnem toku dvofaznega fluida v kanalu

Roman Povše
Views: 590
Downloads: 245
Pages: 58-62