Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 4-6

year 1987, volume 33, issue 4-6

Prenos toplote v posodah z mešalom

Miran Oprešnik, Mirko Opara
Views: 750
Downloads: 404
Pages: 49-51

Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij

Franci Čuš, Adolf Šostar
Views: 707
Downloads: 413
Pages: 52-57

Oblikovanje profila masne koncentracije trdnih delcev v turbulantnem toku dvofaznega fluida v kanalu

Roman Povše
Views: 735
Downloads: 478
Pages: 58-62