Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26 (1980) 7-9

year 1980, volume 26, issue 7-9

Kontinuirni izbočevalni preizkus za avtomatično snemanje krivulj plastičnosti

Franc Gologranc
Views: 745
Downloads: 401
Pages: 93-98

Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

Matija Tuma
Views: 682
Downloads: 664
Pages: 99-106

Prednosti uporabe sestavljenih vpenjalnih naprav

Mirko Soković
Views: 719
Downloads: 435
Pages: 107-112

Izkoristimo anergijo

Anton Urankar
Views: 734
Downloads: 402
Pages: 113-117

Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah

Bishan Kishor
Views: 711
Downloads: 402
Pages: 118-120