Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26 (1980) 7-9

year 1980, volume 26, issue 7-9

Kontinuirni izbočevalni preizkus za avtomatično snemanje krivulj plastičnosti

Franc Gologranc
Views: 958
Downloads: 681
Pages: 93-98

Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

Matija Tuma
Views: 879
Downloads: 1055
Pages: 99-106

Prednosti uporabe sestavljenih vpenjalnih naprav

Mirko Soković
Views: 923
Downloads: 747
Pages: 107-112

Izkoristimo anergijo

Anton Urankar
Views: 937
Downloads: 708
Pages: 113-117

Vsiljena nihanja ortotropne elastične plošče na viskoelastičnem temelju pri velikih amplitudah

Bishan Kishor
Views: 897
Downloads: 679
Pages: 118-120