Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov

1804 Ogledov
1065 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
PRELOG, Ervin .
Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 19, n.2, p. 33-39, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/>. Date accessed: 16 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Prelog, E.
(1973).
Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 19(2), 33-39.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Ervin Prelog},
	title = {Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {19},
	number = {2},
	year = {1973},
	keywords = {prenos toplote; metoda končnih elementov; },
	abstract = {Kadar raziskujem o termoelastične pojave na strojnih delih oziroma napravah, moramo poznati porazdelitev temperature po posameznih elementih.},
	issn = {0039-2480},	pages = {33-39},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/}
}
Prelog, E.
1973 July 19. Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 19:2
%A Prelog, Ervin 
%D 1973
%T Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov
%B 1973
%9 prenos toplote; metoda končnih elementov; 
%! Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov
%K prenos toplote; metoda končnih elementov; 
%X Kadar raziskujem o termoelastične pojave na strojnih delih oziroma napravah, moramo poznati porazdelitev temperature po posameznih elementih.
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/
%0 Journal Article
%R 
%& 33
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 19
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Prelog, Ervin.
"Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 19.2 (1973): 33-39. Web. 16 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Prelog, Ervin 
PY - 1973
TI - Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - prenos toplote; metoda končnih elementov; 
N2 - Kadar raziskujem o termoelastične pojave na strojnih delih oziroma napravah, moramo poznati porazdelitev temperature po posameznih elementih.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/
@article{{}{.},
	author = {Prelog, E.},
	title = {Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {19},
	number = {2},
	year = {1973},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/}
}
TY - JOUR
AU - Prelog, Ervin 
PY - 2017/07/04
TI - Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 19, No 2 (1973): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - prenos toplote, metoda končnih elementov, 
N2 - Kadar raziskujem o termoelastične pojave na strojnih delih oziroma napravah, moramo poznati porazdelitev temperature po posameznih elementih.
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/resevanje-enacbe-za-prenos-toplote-z-metodo-koncnih-elementov/
Prelog, Ervin"Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 19 Number 2 (04 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19(1973)2, 33-39
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Kadar raziskujem o termoelastične pojave na strojnih delih oziroma napravah, moramo poznati porazdelitev temperature po posameznih elementih.

prenos toplote; metoda končnih elementov;