Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov

1586 Ogledov
1015 Prenosov
Izvoz citacije: ABNT
GRABEC, Igor .
Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 27, n.4-6, p. 57-62, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Grabec, I.
(1981).
Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 27(4-6), 57-62.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Grabec},
	title = {Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {4-6},
	year = {1981},
	keywords = {dekonvolucija; delovanje linearnih sistemov; },
	abstract = {V merilni in regulacijski tehniki najpogosteje naletimo na linearne sisteme s konstatnimi parametri. Obnašanje takšnega sistema je v celoti opisano s težnostno ali odzivno funkcijo h(t), ki opisuje odziv sistema na vzbuditev z enotnim impulzom [1, 2, 3].},
	issn = {0039-2480},	pages = {57-62},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/}
}
Grabec, I.
1981 July 27. Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 27:4-6
%A Grabec, Igor 
%D 1981
%T Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov
%B 1981
%9 dekonvolucija; delovanje linearnih sistemov; 
%! Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov
%K dekonvolucija; delovanje linearnih sistemov; 
%X V merilni in regulacijski tehniki najpogosteje naletimo na linearne sisteme s konstatnimi parametri. Obnašanje takšnega sistema je v celoti opisano s težnostno ali odzivno funkcijo h(t), ki opisuje odziv sistema na vzbuditev z enotnim impulzom [1, 2, 3].
%U https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/
%0 Journal Article
%R 
%& 57
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 27
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Grabec, Igor.
"Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 27.4-6 (1981): 57-62. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 1981
TI - Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - dekonvolucija; delovanje linearnih sistemov; 
N2 - V merilni in regulacijski tehniki najpogosteje naletimo na linearne sisteme s konstatnimi parametri. Obnašanje takšnega sistema je v celoti opisano s težnostno ali odzivno funkcijo h(t), ki opisuje odziv sistema na vzbuditev z enotnim impulzom [1, 2, 3].
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/
@article{{}{.},
	author = {Grabec, I.},
	title = {Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {27},
	number = {4-6},
	year = {1981},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/}
}
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/05
TI - Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 27, No 4-6 (1981): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - dekonvolucija, delovanje linearnih sistemov, 
N2 - V merilni in regulacijski tehniki najpogosteje naletimo na linearne sisteme s konstatnimi parametri. Obnašanje takšnega sistema je v celoti opisano s težnostno ali odzivno funkcijo h(t), ki opisuje odziv sistema na vzbuditev z enotnim impulzom [1, 2, 3].
UR - https://www.sv-jme.eu/sl/article/uporaba-dekonvolucije-pri-opisu-delovanja-linearnih-sistemov/
Grabec, Igor"Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 27 Number 4-6 (05 July 2017)

Avtorji

Inštitucije

 • Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Slovenija

Informacije o papirju

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27(1981)4-6, 57-62
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V merilni in regulacijski tehniki najpogosteje naletimo na linearne sisteme s konstatnimi parametri. Obnašanje takšnega sistema je v celoti opisano s težnostno ali odzivno funkcijo h(t), ki opisuje odziv sistema na vzbuditev z enotnim impulzom [1, 2, 3].

dekonvolucija; delovanje linearnih sistemov;