Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

year 1978, volume 24, issue 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Views: 956
Downloads: 135
Pages: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Views: 989
Downloads: 782
Pages: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Views: 1061
Downloads: 1080
Pages: 14-16