Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

year 1978, volume 24, issue 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Views: 1541
Downloads: 318
Pages: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Views: 1615
Downloads: 1012
Pages: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Views: 1717
Downloads: 1372
Pages: 14-16