Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 1-2

year 1978, volume 24, issue 1-2

Obdelovalnost aluminijeve zlitine za avtomate in pomen raziskav obdelovalnosti

Polde Leskovar
Views: 577
Downloads: 151
Pages: 1-6

Izbira parnega kotla na prašno kurjavo za bloke 300 MW

Leopold Andrée
Views: 543
Downloads: 202
Pages: 7-13

Določitev razmerja zob z računalniškim programom

Marko Žontar, Bogo Pertot
Views: 658
Downloads: 325
Pages: 14-16