Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 1-3

year 1989, volume 35, issue 1-3

Uvajanje koordinatnih merilnih naprav v izdelovalni proces

Adolf Šostar
Views: 840
Downloads: 70
Pages: 1-5

Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

Marko Razpet
Views: 914
Downloads: 651
Pages: 6-8

Robna integralska metoda za časovno odvisne difuzijsko-konvekcijske probleme

Zlatko Rek, Leopold Škerget
Views: 924
Downloads: 732
Pages: 9-12

Kovinska keramika – nadomestek za karbidne trdine

Franci Čuš
Views: 842
Downloads: 750
Pages: 13-14