Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 1-3

year 1989, volume 35, issue 1-3

Uvajanje koordinatnih merilnih naprav v izdelovalni proces

Adolf Šostar
Views: 757
Downloads: 22
Pages: 1-5

Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

Marko Razpet
Views: 850
Downloads: 607
Pages: 6-8

Robna integralska metoda za časovno odvisne difuzijsko-konvekcijske probleme

Zlatko Rek, Leopold Škerget
Views: 869
Downloads: 692
Pages: 9-12

Kovinska keramika – nadomestek za karbidne trdine

Franci Čuš
Views: 780
Downloads: 710
Pages: 13-14