Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 1-3

year 1989, volume 35, issue 1-3

Uvajanje koordinatnih merilnih naprav v izdelovalni proces

Adolf Šostar
Views: 438
Downloads: 141
Pages: 1-5

Nihanje palice, obremenjene na vrtilni moment

Marko Razpet
Views: 495
Downloads: 137
Pages: 6-8

Robna integralska metoda za časovno odvisne difuzijsko-konvekcijske probleme

Zlatko Rek, Leopold Škerget
Views: 540
Downloads: 189
Pages: 9-12

Kovinska keramika – nadomestek za karbidne trdine

Franci Čuš
Views: 447
Downloads: 200
Pages: 13-14