Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

year 1987, volume 33, issue 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Views: 318
Downloads: 200
Pages: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Views: 243
Downloads: 109
Pages: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Views: 269
Downloads: 158
Pages: 179-180