Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

year 1987, volume 33, issue 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Views: 984
Downloads: 801
Pages: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Views: 917
Downloads: 748
Pages: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Views: 900
Downloads: 826
Pages: 179-180