Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

year 1987, volume 33, issue 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Views: 400
Downloads: 222
Pages: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Views: 338
Downloads: 137
Pages: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Views: 347
Downloads: 180
Pages: 179-180