Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 33 (1987) 10-12

year 1987, volume 33, issue 10-12

Deterministični kaos

Igor Grabec
Views: 1774
Downloads: 1177
Pages: 165-173

Primerjava modelov uparjanja s prostim padom

Matjaž Perpar
Views: 1642
Downloads: 1107
Pages: 174-178

Pretočno-tlačna analiza procesnih omrežij v odvisnosti od stopnje odprtosti ventilov

Drago Goričnec, Jurij Krope
Views: 1631
Downloads: 1183
Pages: 179-180