Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

year 1985, volume 31, issue 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Views: 734
Downloads: 376
Pages: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 621
Downloads: 393
Pages: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Views: 696
Downloads: 419
Pages: 309-314