Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

year 1985, volume 31, issue 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Views: 1415
Downloads: 791
Pages: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1236
Downloads: 800
Pages: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Views: 1410
Downloads: 931
Pages: 309-314