Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

year 1985, volume 31, issue 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Views: 1608
Downloads: 850
Pages: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1446
Downloads: 876
Pages: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Views: 1620
Downloads: 1035
Pages: 309-314