Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

year 1985, volume 31, issue 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Views: 1085
Downloads: 701
Pages: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 931
Downloads: 714
Pages: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Views: 1096
Downloads: 765
Pages: 309-314