Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 11-12

year 1985, volume 31, issue 11-12

Vpliv konstrukcijskih parametrov na prenos toplote v posodah z mešalom

Milan Oprešnik
Views: 1711
Downloads: 895
Pages: 305-306

Overitev rezultatov postopka robnih elementov z izmerjenimi v kanalu s stopnico

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1546
Downloads: 916
Pages: 307-308

Sončni dimnik

Igor Kuštrin, Matija Tuma
Views: 1720
Downloads: 1098
Pages: 309-314