Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 18 (1972) 2

year 1972, volume 18, issue 2

Kinematična zveza med ozobji VBB in WN ter ozobja, ki izhajajo iz nje

Jože Hlebanja
Views: 355
Downloads: 215
Pages: 39-42

Določitev strukturnega kota pri odrezavanju

Hinko Muren
Views: 441
Downloads: 127
Pages: 43-44

Izračun termodinamičnih lastnosti lastnosti vode in vodne pare z elektronskim računalnikom

Mirko Opara
Views: 407
Downloads: 185
Pages: 44-47