Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 3

year 1964, volume 10, issue 3

Nekaj iz razvoja avtomatičnih varilnih postopkov s posebnim ozirom na varjenje v zaščtni atmosferi CO2

Viktor Prosenc
Views: 784
Downloads: 823
Pages: 61-71

Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme

Janko Bleiweis
Views: 763
Downloads: 226
Pages: 72-76