Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17 (1971) 4-5

year 1971, volume 17, issue 4-5

Osno simetrični stabilnostni problem krožnega kolobarja z ojačenim notranjim robom

Marko Škerlj
Views: 1696
Downloads: 946
Pages: 117-122

Izbira optimalnega načina stopnjevanja pri odrezovalnih strojih

Hinko Muren
Views: 1723
Downloads: 1266
Pages: 123-125

Model nestacionarnega prenosa toplote v jedrskem reaktorju

Andro Alujevič
Views: 1546
Downloads: 933
Pages: 126-128

Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

Polde Leskovar
Views: 1749
Downloads: 887
Pages: 129-135