Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 17 (1971) 4-5

year 1971, volume 17, issue 4-5

Osno simetrični stabilnostni problem krožnega kolobarja z ojačenim notranjim robom

Marko Škerlj
Views: 1615
Downloads: 885
Pages: 117-122

Izbira optimalnega načina stopnjevanja pri odrezovalnih strojih

Hinko Muren
Views: 1648
Downloads: 1187
Pages: 123-125

Model nestacionarnega prenosa toplote v jedrskem reaktorju

Andro Alujevič
Views: 1471
Downloads: 882
Pages: 126-128

Eksperimentalne raziskave odrezovalnosti neželeznih zlitin za avtomate

Polde Leskovar
Views: 1674
Downloads: 826
Pages: 129-135