Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 5

year 1974, volume 20, issue 5

TEMPEL — program končnih elementov za izračunavanje temperaturnih polj

Andro Alujevič, Ben Eysink, John Head
Views: 915
Downloads: 712
Pages: 161-164

DDC — sistem za avtomatiziranje postopka ožičenja montažnih modulov telefonskih central*

Janez Peklenik, Dušan Kelšin, Marko Kerševan, Marjan Krišper, Franc Roethel, Emil Zebec, Jože Teran
Views: 908
Downloads: 236
Pages: 165-170

Ali lahko načrtujemo porabo orodja tudi v majhnih remontnih delavnicah?

Franc Roethel
Views: 947
Downloads: 682
Pages: 171-174