Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 5

year 1974, volume 20, issue 5

TEMPEL — program končnih elementov za izračunavanje temperaturnih polj

Andro Alujevič, Ben Eysink, John Head
Views: 339
Downloads: 161
Pages: 161-164

DDC — sistem za avtomatiziranje postopka ožičenja montažnih modulov telefonskih central*

Janez Peklenik, Dušan Kelšin, Marko Kerševan, Marjan Krišper, Franc Roethel, Emil Zebec, Jože Teran
Views: 355
Downloads: 154
Pages: 165-170

Ali lahko načrtujemo porabo orodja tudi v majhnih remontnih delavnicah?

Franc Roethel
Views: 342
Downloads: 140
Pages: 171-174