Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 5

year 1974, volume 20, issue 5

TEMPEL — program končnih elementov za izračunavanje temperaturnih polj

Andro Alujevič, Ben Eysink, John Head
Views: 1338
Downloads: 824
Pages: 161-164

DDC — sistem za avtomatiziranje postopka ožičenja montažnih modulov telefonskih central*

Janez Peklenik, Dušan Kelšin, Marko Kerševan, Marjan Krišper, Franc Roethel, Emil Zebec, Jože Teran
Views: 1294
Downloads: 416
Pages: 165-170

Ali lahko načrtujemo porabo orodja tudi v majhnih remontnih delavnicah?

Franc Roethel
Views: 1406
Downloads: 781
Pages: 171-174