Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 7-9

year 1981, volume 27, issue 7-9

Izračun učinkovitosti celičnega sistema v proizvodnji

Janez Dekleva
Views: 1505
Downloads: 808
Pages: 113-114

Sistemi za upravljanje baz podatkov

Pavel Šmarčan
Views: 1404
Downloads: 827
Pages: 115-116

Snovanje zobniških gonil z valjastimi zobniki s pomočjo računalnika

Jože Flašker, J. Jamnikar, V. Podgornik, Jakob Žiljcov
Views: 1348
Downloads: 1173
Pages: 117-120