Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 7-9

year 1981, volume 27, issue 7-9

Izračun učinkovitosti celičnega sistema v proizvodnji

Janez Dekleva
Views: 1832
Downloads: 989
Pages: 113-114

Sistemi za upravljanje baz podatkov

Pavel Šmarčan
Views: 1756
Downloads: 977
Pages: 115-116

Snovanje zobniških gonil z valjastimi zobniki s pomočjo računalnika

Jože Flašker, J. Jamnikar, V. Podgornik, Jakob Žiljcov
Views: 1683
Downloads: 1436
Pages: 117-120