Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

year 1984, volume 30, issue 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Views: 1646
Downloads: 1094
Pages: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Views: 1587
Downloads: 919
Pages: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Views: 1716
Downloads: 1068
Pages: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Views: 1521
Downloads: 262
Pages: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Views: 1541
Downloads: 836
Pages: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Views: 1596
Downloads: 929
Pages: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Views: 1611
Downloads: 1096
Pages: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Views: 1927
Downloads: 854
Pages: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Views: 1756
Downloads: 998
Pages: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Views: 2513
Downloads: 8305
Pages: 222-226