Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

year 1984, volume 30, issue 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Views: 322
Downloads: 179
Pages: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Views: 244
Downloads: 103
Pages: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Views: 305
Downloads: 129
Pages: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Views: 318
Downloads: 106
Pages: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Views: 258
Downloads: 86
Pages: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Views: 295
Downloads: 80
Pages: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Views: 279
Downloads: 118
Pages: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Views: 314
Downloads: 103
Pages: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Views: 287
Downloads: 170
Pages: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Views: 372
Downloads: 1106
Pages: 222-226