Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 9-10

year 1984, volume 30, issue 9-10

Preizkus modela tlačnega cevovoda, zavarjenaga iz poboljšanega konstrukcijskega jekla, za reverzibilne hidroelektrarne

Inoslav Rak, Vladimir Gliha, Jože Kuder
Views: 1716
Downloads: 1153
Pages: 184-193

Soočanje uporabnika in izdelovalca odrezovalnih strojev

Pavel Šmarčan
Views: 1669
Downloads: 957
Pages: 194-197

Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja

Adolf Šostar, Franci Čuš
Views: 1789
Downloads: 1118
Pages: 197-203

Model avtomatske porazdelitve rezov pri struženju na numerično krmiljeni stružnici

Jože Balič
Views: 1594
Downloads: 300
Pages: 204-205

Uporaba visioplastične metode pri aksialno simetričnem iztiskovanju

Peter Leš, Andro Alujevič
Views: 1617
Downloads: 875
Pages: 205-208

Določanje koeficientov intenzivnosti napetosti na miniračunalniku po metodi končnih elementov

Jože Flašker, Anton Jezernik
Views: 1688
Downloads: 984
Pages: 209-213

Snovanje polžastih gonil z računalnikom

Jože Flašker, Dušan Mrkela, Anton Pristavec
Views: 1688
Downloads: 1129
Pages: 213-215

Doba trajanja bata dizelskega motorja z zarezo

Maks Oblaka
Views: 2014
Downloads: 888
Pages: 216-218

Računalniški model dinamičnega obnašanja specialnega terenskega vozila

Edo Kiker, Dušan Grabnar
Views: 1849
Downloads: 1036
Pages: 218-221

Razvoj traktorjev Štore z domačimi motorji

Alojz Pišek, Štefan Zidar
Views: 2598
Downloads: 8652
Pages: 222-226