Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

year 1983, volume 29, issue 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 279
Downloads: 133
Pages: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Views: 274
Downloads: 228
Pages: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Views: 344
Downloads: 117
Pages: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Views: 351
Downloads: 96
Pages: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Views: 354
Downloads: 139
Pages: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Views: 328
Downloads: 282
Pages: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Views: 367
Downloads: 134
Pages: 223-227