Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

year 1983, volume 29, issue 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 1556
Downloads: 929
Pages: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Views: 1525
Downloads: 970
Pages: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Views: 1579
Downloads: 996
Pages: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Views: 1566
Downloads: 708
Pages: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Views: 1643
Downloads: 990
Pages: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Views: 1558
Downloads: 1633
Pages: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Views: 1597
Downloads: 928
Pages: 223-227