Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 10-12

year 1983, volume 29, issue 10-12

Robna integralska metoda za tokove viskoznih nestisljivih fluidov

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 491
Downloads: 189
Pages: 199-202

Celična struktura — gručenje ustreznih obdelovancev

Janez Dekleva, Dragan Štancar, Rajko Novak
Views: 450
Downloads: 276
Pages: 203-207

Nekatere zakonitosti plastičnega tečenja anizotropnih stisljivih kovin

Peter Leš
Views: 564
Downloads: 209
Pages: 208-210

Prvi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Views: 586
Downloads: 169
Pages: 211-214

Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju

Adolf Šostar, Franc Čuš
Views: 583
Downloads: 217
Pages: 215-218

Sistemi transporta sipkih materialov različne zrnatosti

Ludvik Herman Milanez, Marjan Pregl
Views: 539
Downloads: 485
Pages: 219-222

Vrednotenje kakovosti orodij

Franc Roethel
Views: 582
Downloads: 191
Pages: 223-227