Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

year 1962, volume 8, issue 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Views: 557
Downloads: 175
Pages: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Views: 546
Downloads: 150
Pages: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Views: 541
Downloads: 246
Pages: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Views: 426
Downloads: 180
Pages: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Views: 470
Downloads: 179
Pages: 111-112