Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

year 1962, volume 8, issue 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Views: 611
Downloads: 188
Pages: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Views: 615
Downloads: 168
Pages: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Views: 589
Downloads: 275
Pages: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Views: 475
Downloads: 197
Pages: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Views: 523
Downloads: 191
Pages: 111-112