Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 8 (1962) 4-5

year 1962, volume 8, issue 4-5

Termodinamični diagrami za sistema H2O – (NH4)2SO4 in H2O – NH4Cl

Zoran Rant, Aleksander Bizjak, Janez Šarec
Views: 1602
Downloads: 856
Pages: 95-98

Trdota premoga in njen pomen za projektiranje agregatov s prašno kurjavo

Marjan Kumer, Ljubo Ecimović
Views: 1548
Downloads: 870
Pages: 99-101

Regeneracija livarskega peska

Boris Justin
Views: 1461
Downloads: 1049
Pages: 102-108

Vpenjalne naprave za ozobje ne pehalnih strojih

Janez Taufer
Views: 1310
Downloads: 608
Pages: 108-110

Ventil za “varčno” plamensko rezanje

Breda Vrišer
Views: 1469
Downloads: 841
Pages: 111-112