Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29 (1983) 7-9

year 1983, volume 29, issue 7-9

Prenos toplote v uparjalnikih s padajočim tokom

Miran Oprešnik
Views: 704
Downloads: 559
Pages: 149-150

Toplotno razpokanje orodij za delo v vročem

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 788
Downloads: 717
Pages: 151-158

Obremenitve predvodilnih lopat pri polaksialnih črpalkah

Marjan Gantar
Views: 774
Downloads: 572
Pages: 159-164

Povezava med deformacijami, deformacijskimi hitrostmi in napetostmi v plastičnem področju za anizotropne in nestisljive materiale

Peter Leš
Views: 809
Downloads: 637
Pages: 165-168