Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 343
Downloads: 148
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 311
Downloads: 194
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 422
Downloads: 325
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 434
Downloads: 139
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 424
Downloads: 122
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 466
Downloads: 270
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 363
Downloads: 130
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 451
Downloads: 204
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 447
Downloads: 154
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 407
Downloads: 169
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 425
Downloads: 113
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 384
Downloads: 153
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 458
Downloads: 294
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 402
Downloads: 321
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 403
Downloads: 119
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 371
Downloads: 195
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 411
Downloads: 126
Pages: 288-293