Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 271
Downloads: 135
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 249
Downloads: 173
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 341
Downloads: 297
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 345
Downloads: 116
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 324
Downloads: 106
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 383
Downloads: 215
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 282
Downloads: 120
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 361
Downloads: 186
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 371
Downloads: 127
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 334
Downloads: 138
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 337
Downloads: 102
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 316
Downloads: 132
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 342
Downloads: 230
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 330
Downloads: 234
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 328
Downloads: 100
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 294
Downloads: 170
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 340
Downloads: 101
Pages: 288-293