Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 429
Downloads: 167
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 404
Downloads: 227
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 527
Downloads: 365
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 567
Downloads: 160
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 546
Downloads: 140
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 552
Downloads: 321
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 450
Downloads: 149
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 563
Downloads: 236
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 550
Downloads: 188
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 490
Downloads: 208
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 522
Downloads: 133
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 486
Downloads: 177
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 570
Downloads: 352
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 520
Downloads: 394
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 484
Downloads: 154
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 461
Downloads: 226
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 488
Downloads: 158
Pages: 288-293