Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 839
Downloads: 648
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 751
Downloads: 350
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 909
Downloads: 321
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 1007
Downloads: 653
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 976
Downloads: 654
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 972
Downloads: 998
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 818
Downloads: 623
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 933
Downloads: 752
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 996
Downloads: 705
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 879
Downloads: 844
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 921
Downloads: 632
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 857
Downloads: 683
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 977
Downloads: 1046
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 925
Downloads: 630
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 871
Downloads: 677
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 859
Downloads: 740
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 875
Downloads: 484
Pages: 288-293