Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 690
Downloads: 406
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 632
Downloads: 115
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 771
Downloads: 55
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 858
Downloads: 416
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 810
Downloads: 413
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 807
Downloads: 668
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 691
Downloads: 392
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 808
Downloads: 495
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 816
Downloads: 458
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 747
Downloads: 541
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 793
Downloads: 393
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 731
Downloads: 440
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 823
Downloads: 718
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 757
Downloads: 287
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 730
Downloads: 438
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 727
Downloads: 495
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 739
Downloads: 223
Pages: 288-293