Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 766
Downloads: 554
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 692
Downloads: 257
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 839
Downloads: 213
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 923
Downloads: 565
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 882
Downloads: 562
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 880
Downloads: 828
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 758
Downloads: 535
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 861
Downloads: 651
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 890
Downloads: 605
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 809
Downloads: 700
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 854
Downloads: 542
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 799
Downloads: 594
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 903
Downloads: 896
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 828
Downloads: 463
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 803
Downloads: 589
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 790
Downloads: 649
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 792
Downloads: 380
Pages: 288-293