Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 1776
Downloads: 1087
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 1517
Downloads: 710
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 1730
Downloads: 794
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 1851
Downloads: 1110
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 1916
Downloads: 1098
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 1905
Downloads: 1523
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 1668
Downloads: 446
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 1852
Downloads: 1280
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 1856
Downloads: 1176
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 1792
Downloads: 1396
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 1758
Downloads: 1009
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 1700
Downloads: 1165
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 2042
Downloads: 1864
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 1759
Downloads: 1449
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 1757
Downloads: 1101
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 1718
Downloads: 1147
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 1698
Downloads: 958
Pages: 288-293