Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 9-10

year 1985, volume 31, issue 9-10

Stevensov model upogiba ravne homogene plošče in njegove posploštive

Bogdan Krušič
Views: 386
Downloads: 160
Pages: 211-214

Uvajanje analize akustične emisije v tehniko neporušnega preizkušanja

Igor Grabec
Views: 362
Downloads: 208
Pages: 215-224

Notranje napetosti v površinsko kaljenem in brušenem jeklu

Franc Kosel, Ladislav Kosec
Views: 472
Downloads: 346
Pages: 225-230

Konstruiranje in uspešnost izdelkov

Matija Fajdiga
Views: 503
Downloads: 151
Pages: 231-234

Računalniško podprt konstrukcijski sistem

Jože Duhovnik
Views: 484
Downloads: 131
Pages: 235-238

Tehnična in proizvodna kibernetika

Janez Peklenik
Views: 510
Downloads: 304
Pages: 239-246

Avtomatizacija odločanja v izdelavnem sistemu

Janez Dekleva
Views: 410
Downloads: 141
Pages: 246-250

Raziskave integritete površin materiala in orodja

Polde Leskovar
Views: 509
Downloads: 219
Pages: 251-255

Problemi pri načrtovanju kovaškega valjanja

Karl Kuzman
Views: 498
Downloads: 174
Pages: 256-260

Obdelovalnost avstenitnih in martenzitnih materialov

Zoran Seljak
Views: 453
Downloads: 192
Pages: 261-266

Preizkušanje, razvoj in izboljšave tehnologij

Franc Roethel, Miha Junkar, Vitomir Garbajs, Marjan Dobovšek
Views: 472
Downloads: 124
Pages: 266-270

Kinematika paličaste oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje

Viljem Kralj
Views: 432
Downloads: 164
Pages: 271-273

Varjenje in varivost nodularne litine

Viktor Prosenc
Views: 516
Downloads: 325
Pages: 274-276

Prenosniki toplote

Branko Gašperšič, Alojz Poredoš
Views: 467
Downloads: 359
Pages: 277-282

Raziskave kotlov z manjšimi močmi za centralno ogrevanje

Jože Zupančič, Peter Novak
Views: 446
Downloads: 137
Pages: 283-286

Razvoj in preizkušanje za centralno ogrevanje

Jurij Modic
Views: 421
Downloads: 215
Pages: 286-287

Motorji z notranjim izgorevanjem in regeneracija toplote

Radislav Pavletič
Views: 453
Downloads: 145
Pages: 288-293