Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16 (1970) 1

year 1970, volume 16, issue 1

Računanje večkrat podprtih kontinuirnih nosilcev z redukcijsko metodo na digitalnih računalnikih

Franc Cvetaš
Views: 1616
Downloads: 1065
Pages: 1-7