Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 3

year 1974, volume 20, issue 3

Nosilnost prilagodnih vijakov v zvezah z debelimi stenami

Igor Janežič
Views: 524
Downloads: 364
Pages: 81-86

Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih

Franc Roethel
Views: 487
Downloads: 162
Pages: 87-93

Torni turbo stroji Nikole Tesle

Dušan Nendl
Views: 465
Downloads: 290
Pages: 94-100