Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 20 (1974) 3

year 1974, volume 20, issue 3

Nosilnost prilagodnih vijakov v zvezah z debelimi stenami

Igor Janežič
Views: 1539
Downloads: 1389
Pages: 81-86

Sprotno merjenje in vrednotenje parametrov v obdelovalnih procesih

Franc Roethel
Views: 1456
Downloads: 882
Pages: 87-93

Torni turbo stroji Nikole Tesle

Dušan Nendl
Views: 1439
Downloads: 1184
Pages: 94-100