Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 9-10

year 1978, volume 24, issue 9-10

Uporaba ultrazvočne aglomeracije letečega pepela pri čiščenju dimnih plinov

Leopold Andrée
Views: 1261
Downloads: 768
Pages: 165-169

Prispevek k razvijanju domače jedrske energetike glede na potrebe, pravno ureditev in tehnične predpise

Damir Pečornik
Views: 1272
Downloads: 743
Pages: 170-174

Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem

Milan Čopič
Views: 1418
Downloads: 803
Pages: 175-177