Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 9-10

year 1978, volume 24, issue 9-10

Uporaba ultrazvočne aglomeracije letečega pepela pri čiščenju dimnih plinov

Leopold Andrée
Views: 926
Downloads: 659
Pages: 165-169

Prispevek k razvijanju domače jedrske energetike glede na potrebe, pravno ureditev in tehnične predpise

Damir Pečornik
Views: 934
Downloads: 652
Pages: 170-174

Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem

Milan Čopič
Views: 1063
Downloads: 697
Pages: 175-177