Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 9-10

year 1978, volume 24, issue 9-10

Uporaba ultrazvočne aglomeracije letečega pepela pri čiščenju dimnih plinov

Leopold Andrée
Views: 994
Downloads: 678
Pages: 165-169

Prispevek k razvijanju domače jedrske energetike glede na potrebe, pravno ureditev in tehnične predpise

Damir Pečornik
Views: 1002
Downloads: 670
Pages: 170-174

Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem

Milan Čopič
Views: 1140
Downloads: 716
Pages: 175-177