Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13 (1967) 2

year 1967, volume 13, issue 2

O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje

Marko Kos
Views: 1231
Downloads: 1033
Pages: 33-42

Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah

Alojz Praunseis
Views: 1382
Downloads: 782
Pages: 43-47

Upori in iztočne količine vodovodnih armatur

Peter Novak, Jože Zupančič
Views: 1377
Downloads: 922
Pages: 47-51