Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13 (1967) 2

year 1967, volume 13, issue 2

O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje

Marko Kos
Views: 1096
Downloads: 973
Pages: 33-42

Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah

Alojz Praunseis
Views: 1181
Downloads: 729
Pages: 43-47

Upori in iztočne količine vodovodnih armatur

Peter Novak, Jože Zupančič
Views: 1229
Downloads: 855
Pages: 47-51