Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 13 (1967) 2

year 1967, volume 13, issue 2

O vplivu obratovalne trdnosti na dimenzioniranje

Marko Kos
Views: 1489
Downloads: 1162
Pages: 33-42

Razvoj in nadaljnji možni dosežki pri preobrazbi energije v termoelektrarnah

Alojz Praunseis
Views: 1615
Downloads: 877
Pages: 43-47

Upori in iztočne količine vodovodnih armatur

Peter Novak, Jože Zupančič
Views: 1597
Downloads: 1062
Pages: 47-51