Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 4 (1958) 5

year 1958, volume 4, issue 5

Mejno število zob pri stožčastih zobnikih

Hinko Muren
Views: 883
Downloads: 591
Pages: 113-115

Elektroerozivna obdelava kovin – nadaljevanje

Franc Gologranc
Views: 800
Downloads: 611
Pages: 116-120