Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 4 (1958) 5

year 1958, volume 4, issue 5

Mejno število zob pri stožčastih zobnikih

Hinko Muren
Views: 473
Downloads: 179
Pages: 113-115

Elektroerozivna obdelava kovin – nadaljevanje

Franc Gologranc
Views: 476
Downloads: 168
Pages: 116-120