Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 4-5

year 1964, volume 10, issue 4-5

Porazdelitev napetosti v gredeh pri grednih vezeh z obročnimi vzmetmi

Milan Muršič
Views: 1407
Downloads: 834
Pages: 93-102

Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

G. Niemann
Views: 1508
Downloads: 1000
Pages: 103-108

Še o obdelovalnosti materialov

Hinko Muren
Views: 1497
Downloads: 933
Pages: 108-111

Praktična uporaba igličnih ležajev

Igor Janežič
Views: 1341
Downloads: 1387
Pages: 111-115