Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 4-5

year 1964, volume 10, issue 4-5

Porazdelitev napetosti v gredeh pri grednih vezeh z obročnimi vzmetmi

Milan Muršič
Views: 403
Downloads: 111
Pages: 93-102

Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

G. Niemann
Views: 438
Downloads: 179
Pages: 103-108

Še o obdelovalnosti materialov

Hinko Muren
Views: 358
Downloads: 155
Pages: 108-111

Praktična uporaba igličnih ležajev

Igor Janežič
Views: 332
Downloads: 256
Pages: 111-115