Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 4-5

year 1964, volume 10, issue 4-5

Porazdelitev napetosti v gredeh pri grednih vezeh z obročnimi vzmetmi

Milan Muršič
Views: 832
Downloads: 646
Pages: 93-102

Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

G. Niemann
Views: 927
Downloads: 767
Pages: 103-108

Še o obdelovalnosti materialov

Hinko Muren
Views: 898
Downloads: 697
Pages: 108-111

Praktična uporaba igličnih ležajev

Igor Janežič
Views: 766
Downloads: 965
Pages: 111-115