Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 4-5

year 1964, volume 10, issue 4-5

Porazdelitev napetosti v gredeh pri grednih vezeh z obročnimi vzmetmi

Milan Muršič
Views: 1228
Downloads: 774
Pages: 93-102

Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

G. Niemann
Views: 1339
Downloads: 934
Pages: 103-108

Še o obdelovalnosti materialov

Hinko Muren
Views: 1340
Downloads: 861
Pages: 108-111

Praktična uporaba igličnih ležajev

Igor Janežič
Views: 1173
Downloads: 1274
Pages: 111-115