Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 4-5

year 1964, volume 10, issue 4-5

Porazdelitev napetosti v gredeh pri grednih vezeh z obročnimi vzmetmi

Milan Muršič
Views: 1627
Downloads: 995
Pages: 93-102

Trajna odpornost zobnikov proti pitingu in možnosti za njeno povečanje

G. Niemann
Views: 1724
Downloads: 1150
Pages: 103-108

Še o obdelovalnosti materialov

Hinko Muren
Views: 1739
Downloads: 1113
Pages: 108-111

Praktična uporaba igličnih ležajev

Igor Janežič
Views: 1597
Downloads: 1642
Pages: 111-115