Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32 (1986) 7-9

year 1986, volume 32, issue 7-9

Transverzno izotropna termoelastičnost valja in krogle

Andro Alujevič, Marjan Kromar
Views: 1161
Downloads: 814
Pages: 97-100

Računalniška analiza delovnega procesa v valju dizelskega motorja s povečanim deležem zaostalih plinov

Ivan Prebil, Radislav Pavletič
Views: 1042
Downloads: 811
Pages: 101-106

Analiza deformacijskega stanja dvoslojnih kompozitnih materialov

Igor Emri
Views: 1176
Downloads: 741
Pages: 107-111

Kritična analiza parametrov črpalke — turbine

Franc Schweiger, Janez Gregori
Views: 1048
Downloads: 749
Pages: 112-115