Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32 (1986) 7-9

year 1986, volume 32, issue 7-9

Transverzno izotropna termoelastičnost valja in krogle

Andro Alujevič, Marjan Kromar
Views: 545
Downloads: 221
Pages: 97-100

Računalniška analiza delovnega procesa v valju dizelskega motorja s povečanim deležem zaostalih plinov

Ivan Prebil, Radislav Pavletič
Views: 495
Downloads: 160
Pages: 101-106

Analiza deformacijskega stanja dvoslojnih kompozitnih materialov

Igor Emri
Views: 578
Downloads: 158
Pages: 107-111

Kritična analiza parametrov črpalke — turbine

Franc Schweiger, Janez Gregori
Views: 463
Downloads: 177
Pages: 112-115