Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 10-12

year 1989, volume 35, issue 10-12

Vpliv ukrivljenosti tečine na nosilnost aksialnih ležajev

Ivan Prebil, Samo Zupan
Views: 1508
Downloads: 1014
Pages: 153-157

Računanje termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare s poenostavljenimi enačbami

Andrej Senegačnik, Tadej Tuma, Matija Tuma
Views: 1611
Downloads: 1110
Pages: 158-160

Robni elementi za časovno odvisni prostorski laminarni viskozni tok

Ivan Žagar, Polde Škerget
Views: 1569
Downloads: 862
Pages: 160-163

Uporaba polimernega betona v gradnji strojev

Franc Čuš
Views: 1468
Downloads: 1110
Pages: 164-166

Večnamensko železniško vozilo

Ante Crnjac, Peter Crnjac, Mladen Trlep
Views: 1619
Downloads: 1016
Pages: 167-170