Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 35 (1989) 10-12

year 1989, volume 35, issue 10-12

Vpliv ukrivljenosti tečine na nosilnost aksialnih ležajev

Ivan Prebil, Samo Zupan
Views: 274
Downloads: 171
Pages: 153-157

Računanje termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare s poenostavljenimi enačbami

Andrej Senegačnik, Tadej Tuma, Matija Tuma
Views: 290
Downloads: 228
Pages: 158-160

Robni elementi za časovno odvisni prostorski laminarni viskozni tok

Ivan Žagar, Polde Škerget
Views: 249
Downloads: 100
Pages: 160-163

Uporaba polimernega betona v gradnji strojev

Franc Čuš
Views: 294
Downloads: 217
Pages: 164-166

Večnamensko železniško vozilo

Ante Crnjac, Peter Crnjac, Mladen Trlep
Views: 284
Downloads: 159
Pages: 167-170