Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31 (1985) 7-8

year 1985, volume 31, issue 7-8

Rezultati izračuna hitrosti in temperatur v kanalu s prečno oviro

Polde Škerget, Andro Alujevič
Views: 512
Downloads: 245
Pages: 137-139

Prehodni pojavi pri preizkušanju relaksacije polimerov

Igor Emri
Views: 593
Downloads: 155
Pages: 140-143