Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21 (1975) 1-2

year 1975, volume 21, issue 1-2

Določanje izkoristka in njegove tolerance za celoten blok termoelektrarne

Dušan Poljak
Views: 1740
Downloads: 927
Pages: 1-6

Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke

Franc Kosel
Views: 1610
Downloads: 1001
Pages: 7-10

Izračun odlepljanja toka v rotirajočem lopatičnem kanalu turbinskega stroja z uporabo Hamiltonovega principa

Joachim Raabe
Views: 1537
Downloads: 936
Pages: 11-17