Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21 (1975) 1-2

year 1975, volume 21, issue 1-2

Določanje izkoristka in njegove tolerance za celoten blok termoelektrarne

Dušan Poljak
Views: 471
Downloads: 122
Pages: 1-6

Reševanje stabilnosti sten z uporabo funkcij kompleksne spremenljivke

Franc Kosel
Views: 409
Downloads: 203
Pages: 7-10

Izračun odlepljanja toka v rotirajočem lopatičnem kanalu turbinskega stroja z uporabo Hamiltonovega principa

Joachim Raabe
Views: 401
Downloads: 104
Pages: 11-17