Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21 (1975) 9-10

year 1975, volume 21, issue 9-10

Tehnične površine in njihove značilnosti pri odrezovalnih procesih

Polde Leskovar
Views: 836
Downloads: 671
Pages: 181-186

Informacijski sistemi za obdelovalne podatke – nadaljevanje in konec

Zoran Seljak
Views: 771
Downloads: 618
Pages: 187-191

Ventilacijski sistemi v nuklearnih elektrarnah

Damir Pečornik
Views: 845
Downloads: 670
Pages: 192-198