Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21 (1975) 9-10

year 1975, volume 21, issue 9-10

Tehnične površine in njihove značilnosti pri odrezovalnih procesih

Polde Leskovar
Views: 1021
Downloads: 760
Pages: 181-186

Informacijski sistemi za obdelovalne podatke – nadaljevanje in konec

Zoran Seljak
Views: 982
Downloads: 703
Pages: 187-191

Ventilacijski sistemi v nuklearnih elektrarnah

Damir Pečornik
Views: 1052
Downloads: 755
Pages: 192-198