Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14 (1968) 6

year 1968, volume 14, issue 6

Prevod toplote v tableti keramičnega gorivnega elementa

Andro Alujevič
Views: 432
Downloads: 162
Pages: 141-145

Sintrana gradiva in njihova uporabnost v strojništvu

Stane Jurca
Views: 367
Downloads: 131
Pages: 146-151