Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14 (1968) 6

year 1968, volume 14, issue 6

Prevod toplote v tableti keramičnega gorivnega elementa

Andro Alujevič
Views: 1382
Downloads: 819
Pages: 141-145

Sintrana gradiva in njihova uporabnost v strojništvu

Stane Jurca
Views: 1341
Downloads: 894
Pages: 146-151