Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 7-8

year 1976, volume 22, issue 7-8

Prispevek k reševanju drugega robnega problema pri steni z luknjo

Franc Kosel, Marko Škerlj
Views: 413
Downloads: 111
Pages: 177-182

Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ

Viktor Prosenc
Views: 396
Downloads: 174
Pages: 183-190

Risanje – tehniški jezik

Lenka Sršen
Views: 446
Downloads: 118
Pages: 191-192

Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja

Jan Syč-Mily
Views: 328
Downloads: 140
Pages: 193-196

Še o »merjenju momenta zamaha GD2 rotorja«

Miroslav Pečornik
Views: 329
Downloads: 131
Pages: 197