Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 7-8

year 1976, volume 22, issue 7-8

Prispevek k reševanju drugega robnega problema pri steni z luknjo

Franc Kosel, Marko Škerlj
Views: 636
Downloads: 179
Pages: 177-182

Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ

Viktor Prosenc
Views: 627
Downloads: 269
Pages: 183-190

Risanje – tehniški jezik

Lenka Sršen
Views: 680
Downloads: 180
Pages: 191-192

Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja

Jan Syč-Mily
Views: 530
Downloads: 183
Pages: 193-196

Še o »merjenju momenta zamaha GD2 rotorja«

Miroslav Pečornik
Views: 597
Downloads: 189
Pages: 197