Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 7-8

year 1977, volume 23, issue 7-8

Kriteriji in metode za merjenje pretoka na vodnih turbinah

Franc Schweiger
Views: 909
Downloads: 684
Pages: 177-184

Nadaljnji razvoj in obratni preizkusi DDC — sistema za ožičenje

Janez Peklenik, Jože Teran, Franc Roethel, D. Kelšn, Marjan Krisper, Marko Kerševan, Ernest Zebec, I. Gantar
Views: 846
Downloads: 721
Pages: 185-197

Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev

Hinko Muren
Views: 985
Downloads: 710
Pages: 198-200

Izkoriščanje toplotne energije termalnih vod

Mirko Opara
Views: 801
Downloads: 664
Pages: 200-203

Vpliv hladilnih sredstev na izgube v kompresorju

Breda Mejak - Vrišer
Views: 869
Downloads: 740
Pages: 204-206