Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 7-8

year 1977, volume 23, issue 7-8

Kriteriji in metode za merjenje pretoka na vodnih turbinah

Franc Schweiger
Views: 1365
Downloads: 830
Pages: 177-184

Nadaljnji razvoj in obratni preizkusi DDC — sistema za ožičenje

Janez Peklenik, Jože Teran, Franc Roethel, D. Kelšn, Marjan Krisper, Marko Kerševan, Ernest Zebec, I. Gantar
Views: 1325
Downloads: 934
Pages: 185-197

Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev

Hinko Muren
Views: 1459
Downloads: 838
Pages: 198-200

Izkoriščanje toplotne energije termalnih vod

Mirko Opara
Views: 1277
Downloads: 784
Pages: 200-203

Vpliv hladilnih sredstev na izgube v kompresorju

Breda Mejak - Vrišer
Views: 1298
Downloads: 907
Pages: 204-206