Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 7-8

year 1977, volume 23, issue 7-8

Kriteriji in metode za merjenje pretoka na vodnih turbinah

Franc Schweiger
Views: 559
Downloads: 203
Pages: 177-184

Nadaljnji razvoj in obratni preizkusi DDC — sistema za ožičenje

Janez Peklenik, Jože Teran, Franc Roethel, D. Kelšn, Marjan Krisper, Marko Kerševan, Ernest Zebec, I. Gantar
Views: 487
Downloads: 188
Pages: 185-197

Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev

Hinko Muren
Views: 578
Downloads: 193
Pages: 198-200

Izkoriščanje toplotne energije termalnih vod

Mirko Opara
Views: 466
Downloads: 170
Pages: 200-203

Vpliv hladilnih sredstev na izgube v kompresorju

Breda Mejak - Vrišer
Views: 527
Downloads: 215
Pages: 204-206