Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 9-10

year 1976, volume 22, issue 9-10

Utrujanje in akustična emisija

Igor Grabec
Views: 1337
Downloads: 820
Pages: 249-252

Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla

Julij Bertoncelj
Views: 995
Downloads: 639
Pages: 253-259

Obdelava trde valjčne litine

Zoran Seljak
Views: 1073
Downloads: 905
Pages: 260-266