Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 9-10

year 1976, volume 22, issue 9-10

Utrujanje in akustična emisija

Igor Grabec
Views: 1628
Downloads: 906
Pages: 249-252

Določitev imenskega in napetostnega prereza ter njihov vpliv na dimenzioniranje natezno obremenjenega vijačnega stebla

Julij Bertoncelj
Views: 1251
Downloads: 781
Pages: 253-259

Obdelava trde valjčne litine

Zoran Seljak
Views: 1369
Downloads: 1039
Pages: 260-266