Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 11-12

year 1977, volume 23, issue 11-12

Akustična emisija pri brušenju

Franc Roethel, Marjan Dobovšek, Igor Grabec
Views: 1497
Downloads: 846
Pages: 313-317

Torzijska nihanja zobniških prenosnikov

Maks Oblak, Rudi Pušenjak
Views: 1518
Downloads: 600
Pages: 318-320