Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 11-12

year 1976, volume 22, issue 11-12

Uporaba metode karakteristik za grafično-numerično reševanje nestacionarnih plinskih tokov pri motorjih z notranjim zgorevanjem

Ferdinand Trenc
Views: 702
Downloads: 226
Pages: 305-312

Struktura brusa kot osnova za določanje tehnoloških podatkov

Hinko Muren
Views: 712
Downloads: 251
Pages: 313-315

Materiali za rezalna orodja in razmere na rezalnem robu pri odrezovanju

Polde Leskovar
Views: 742
Downloads: 391
Pages: 315-324

Elektroerozijska obdelava (EDM) na naših tleh

Franc Roethel
Views: 679
Downloads: 400
Pages: 325-332