Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 11-12

year 1976, volume 22, issue 11-12

Uporaba metode karakteristik za grafično-numerično reševanje nestacionarnih plinskih tokov pri motorjih z notranjim zgorevanjem

Ferdinand Trenc
Views: 648
Downloads: 205
Pages: 305-312

Struktura brusa kot osnova za določanje tehnoloških podatkov

Hinko Muren
Views: 645
Downloads: 222
Pages: 313-315

Materiali za rezalna orodja in razmere na rezalnem robu pri odrezovanju

Polde Leskovar
Views: 682
Downloads: 343
Pages: 315-324

Elektroerozijska obdelava (EDM) na naših tleh

Franc Roethel
Views: 614
Downloads: 359
Pages: 325-332