Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 11-12

year 1976, volume 22, issue 11-12

Uporaba metode karakteristik za grafično-numerično reševanje nestacionarnih plinskih tokov pri motorjih z notranjim zgorevanjem

Ferdinand Trenc
Views: 980
Downloads: 222
Pages: 305-312

Struktura brusa kot osnova za določanje tehnoloških podatkov

Hinko Muren
Views: 1032
Downloads: 831
Pages: 313-315

Materiali za rezalna orodja in razmere na rezalnem robu pri odrezovanju

Polde Leskovar
Views: 1046
Downloads: 1167
Pages: 315-324

Elektroerozijska obdelava (EDM) na naših tleh

Franc Roethel
Views: 1064
Downloads: 1041
Pages: 325-332