Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 1 (1955) 2

year 1955, volume 1, issue 2

O eksperimentalnih raziskovanjih v mehaniki

Anton Kuhelj
Views: 271
Downloads: 104
Pages: 34-39

Novi postopki za merjenje pretoka v ceveh

Miroslav Pečornik
Views: 290
Downloads: 126
Pages: 39-42

O francoski mehaniki z veliko preciznostjo

André Léauté
Views: 259
Downloads: 172
Pages: 42-43

Ravno ali spiralno stožčasto ozobje?

Ciril Pisanski
Views: 334
Downloads: 74
Pages: 49-51