Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 1-2

year 1964, volume 10, issue 1-2

Deformacije in napetosti pri osno simetričnih tangencialnih obremenitvah na valju

Marko Škerlj
Views: 657
Downloads: 229
Pages: 1-11

Dovajanje zraka v sesalno cev

Albert Struna, Leopold Šolc
Views: 684
Downloads: 214
Pages: 12-14

Nekaj problemov fine mehanike pri konstrukcijah elektronskih mikroskopov

Aleš Strojnik
Views: 596
Downloads: 219
Pages: 14-18

Velikost eksergetičnega izkoristka v odvisnosti od temperature predgretega zraka glede na različne kurilne vrednosti

Matija Tuma
Views: 598
Downloads: 247
Pages: 19-21

Pnevmatični transport livarskega peska

Borut Justin
Views: 624
Downloads: 204
Pages: 21-26