Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 3-4

year 1977, volume 23, issue 3-4

Potek homogeniziranja psevdoplastičnih tekočin v posodah z mešalom

Mirko Opara
Views: 736
Downloads: 582
Pages: 65-70

Program za računanje nekaterih osnovnih parametrov ozobja

Ludvik Bračko, Jože Flašker
Views: 722
Downloads: 115
Pages: 71-72

Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico

Jože Hlebanja, Jože Duhovnik
Views: 720
Downloads: 572
Pages: 73-76

Obračalne ploščice pri eno in večrezilnih orodjih

Hinko Muren
Views: 727
Downloads: 582
Pages: 77-80

Problemi klimatizacije v javnih prostorih

Franc Sodec
Views: 741
Downloads: 737
Pages: 81-85