Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 3-4

year 1977, volume 23, issue 3-4

Potek homogeniziranja psevdoplastičnih tekočin v posodah z mešalom

Mirko Opara
Views: 678
Downloads: 421
Pages: 65-70

Program za računanje nekaterih osnovnih parametrov ozobja

Ludvik Bračko, Jože Flašker
Views: 655
Downloads: 384
Pages: 71-72

Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico

Jože Hlebanja, Jože Duhovnik
Views: 647
Downloads: 416
Pages: 73-76

Obračalne ploščice pri eno in večrezilnih orodjih

Hinko Muren
Views: 669
Downloads: 421
Pages: 77-80

Problemi klimatizacije v javnih prostorih

Franc Sodec
Views: 668
Downloads: 568
Pages: 81-85