Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 3-4

year 1977, volume 23, issue 3-4

Potek homogeniziranja psevdoplastičnih tekočin v posodah z mešalom

Mirko Opara
Views: 1211
Downloads: 926
Pages: 65-70

Program za računanje nekaterih osnovnih parametrov ozobja

Ludvik Bračko, Jože Flašker
Views: 1243
Downloads: 375
Pages: 71-72

Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico

Jože Hlebanja, Jože Duhovnik
Views: 1188
Downloads: 863
Pages: 73-76

Obračalne ploščice pri eno in večrezilnih orodjih

Hinko Muren
Views: 1222
Downloads: 858
Pages: 77-80

Problemi klimatizacije v javnih prostorih

Franc Sodec
Views: 1284
Downloads: 1035
Pages: 81-85