Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23 (1977) 3-4

year 1977, volume 23, issue 3-4

Potek homogeniziranja psevdoplastičnih tekočin v posodah z mešalom

Mirko Opara
Views: 834
Downloads: 711
Pages: 65-70

Program za računanje nekaterih osnovnih parametrov ozobja

Ludvik Bračko, Jože Flašker
Views: 809
Downloads: 237
Pages: 71-72

Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico

Jože Hlebanja, Jože Duhovnik
Views: 813
Downloads: 696
Pages: 73-76

Obračalne ploščice pri eno in večrezilnih orodjih

Hinko Muren
Views: 807
Downloads: 716
Pages: 77-80

Problemi klimatizacije v javnih prostorih

Franc Sodec
Views: 858
Downloads: 875
Pages: 81-85