Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 4-6

year 1984, volume 30, issue 4-6

Modelni preizkusi zamenjave delovnega medija pri dvotaktnih motorjih z notranjo pripravo zmesi

Mirko Čudina
Views: 753
Downloads: 545
Pages: 57-63

Rezultati postopka robnih elementov v ravninski plastomehaniki

Iztok Potrč, Andro Alujevič
Views: 767
Downloads: 568
Pages: 63-65

Novi vidiki razvoja planetnih prenosnikov

Marko Kos
Views: 769
Downloads: 617
Pages: 66-74

Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov

Roman Povše
Views: 792
Downloads: 850
Pages: 75-83