Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 3-4

year 1978, volume 24, issue 3-4

Uporaba akustične emisije pri testiranju trdnosti zvarjenih konstrukcij

Igor Grabec, Peter Mužič, Vlado Gliha
Views: 1364
Downloads: 991
Pages: 41-50

Uporaba metode CSMP na IBM 1130 VTŠ Maribor za analizo prevoda v telesih z izviri toplote

Andro Alujevič, Iztok Potrč
Views: 1478
Downloads: 976
Pages: 51-54

Oblika in bočna trdnost posebnega ozobja

Jože Hlebanja, Lenka Sršen
Views: 1630
Downloads: 1114
Pages: 55-59