Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19 (1973) 6

year 1973, volume 19, issue 6

Postopek končnih elementov za računanje termičnih napetosti

Andro Alujevič
Views: 802
Downloads: 157
Pages: 169-173

Izračun kritične hitrosti sklopa vodna turbina in električni generator z metodo prenosnih matrik

Anton Kuhelj
Views: 887
Downloads: 779
Pages: 174-175

Osnutek in razvoj računalništva na Fakulteti za strojništvo

Janez Peklenik, Franc Roethel, Drago Kelšin
Views: 850
Downloads: 622
Pages: 176-178